PRESENTATIE DOOR DE VOORZITTER VAN HET ZAMORAHUIS IN MADRID

El presidente Juan Antonio Barrio Ferrero.

Juan Antonio Barrio Ferrero

Laten we niet vergeten, dat een van de belangrijkste elementen van een landelijke of regionale identiteit, de geschiedenis ervan is. Maar laten wij ook niet vergeten, dat die geschiedenis van begin tot eind uiteindelijk wordt geschreven door de burgers; niet alleen door hen, die leven binnen de stad of de provincie, maar ook door hen die daar buiten leven. Onze grote dichter Claudio Rodriguez zei het al: “wij dragen allen onze stad in ons zelf.”

Wij, Zamoranen die het Zamorahuis in Madrid hebben gemaakt, dragen onze stad en onze provincie heel diep in ons en dat hebben wij altijd ook uitgedragen.

Hier, in de stad, versmelten wij Viriato’s plein met De Retiro, bewandelen de Gran Via als verlengstuk van Santa Clara en laten de Manzanares in het Lago de Sanabria stromen. Want vanuit de Tres Cruces zetten wij, de Zamoranos in Madrid, ons in om de culturele, economische en sociale banden te versterken, die tussen onze provincie en het centrum van ons land bestaan.

Dit doen wij al sinds 1929, toen “ons huis’ werd opgericht. En zo willen we verder gaan met het opbouwen van ons Zamora, niet alleen in Madrid, maar ook vanuit Madrid.

Wij, de mannen en vrouwen van het nieuwe bestuur van de Casa de Zamora, zijn met deze visie hier aan begonen. Wij besefen heel goed, dat wij een prachtig legaat hebben geërfd van onze voorgangers.
Daarom nemen wij de verantwoordelijkheid op ons om hun werk voort te zetten, eventueel met hier en daar wat wijzigingen die zullen bijdragen aan de aanpassingen die deze tijd, de 21e eeuw, van ons eisen in het licht van een totaal nieuw economisch en sociaal klimaat vol uitdaging en van kansen zonder weerga.

Onze primaire intentie is ons steentje bij te dragen aan heden en toekomst van onze provincie. Wij hebben de meetlat hoog gelegd als het gaat om te werken aan de verdediging van een identiteit die diep is geworteld in de aarde van Castilla en Leon en bij te dragen aan een toekomst even groots als het verleden.

En boven alles willen wij de immense potentie aanreiken van wat Zamora te bieden heeft en Madrid laten kennis maken met ons indrukwekkend aanbod: onze natuurlijke landschappen, onze wijnen en kazen, onze tradities, onze muziek, onze leefomgeving, alle voorbeelden van onze cultuur en waarden.

Als president van het Zamorahuis stel ik mij voor de deuren van ons huis, die al wijd openstaan, nog verder open te zetten voor alle Zamoranos, waar ter wereld zij ook mogen zijn.

In de loop van dit jaar 2009 willen we een bescheiden maar belangrijk proces starten in de modernisering van onze structuur: wij gaan traditie en moderniteit met elkaar verbinden; de webpagina die u nu bezoekt is daar al een direct voorbeeld van.

In de loop van dit jaar zullen wij ons centrum opnieuw inrichten; wij gaan een impuls geven aan nieuwe initiatieven van zakelijke samenwerking (de samenwerking met de nieuwe Broederschap van Zamora, is hierin al een eerste stap).

We lanceren een nieuw tijdschrift en wij gaan meer gebruik maken van de moderne comunicatiemiddelen om de banden aan te halen met vele publieke en private instellingen in onze provincie, en vooral gaan wij meer culturele en sociale activiteiten aanbieden, waarbij jongeren en ouderen elkaar ontmoeten.
Het ZAMORAHUIS in Madrid moet een thuishonk worden voor allen die er komen; de grenzen liggen daar waar wij ze zelf plaatsen!

Ik nodig alle Zamoranos om deel te nemen aan dit fantastisch project.
Een project dat – zoals ons Zamora een groots verleden heeft – streeft naar een nog grotere toekomst.
Dit is de taakstelling die wij op ons nemen en met uw hulp hopen wij daarin te kunnen slagen.

Met uw medewerking, mannen en vrouwen van Zamora, hopen wij door te gaan met geschiedenis te schrijven, – geschiedenis met een hoofdletter – in dit huis, uw huis, waar wij elkaar kunnen en zullen ontmoeten.

Juan Antonio Barrio Ferrero
President van het ZAMORAHUIS in Madrid

Het Zamorahuis in Madrid

Het Zamorahuis (Casa de Zamora in Madrid) is een stichting zonder winstoogmerk, die burgers uit Zamora, stad en provincie, bij elkaar brengt, en ook hun nakomelingen voorzover woonachtig in en nabij de Madrileense gemeenschap. President is de Sanabrese ingenieur J.A.Barrio, afkomstig uit Escudero.

Geschiedenis

In 1929 werd een centrum voor mensen uit Zamora en Leon gesticht in Madrid.
Op 24 januari 1930 werd het Zamorahuis gesticht; eerste voorzitter was Geminiano Carrascal.
Tijdens de burgeroorlog werden alle activiteiten opgeschort.
Maar in 1940 werden de activiteiten hervat en wel in de Calle Atocha 42.

In 1959 na de Ribadelago-ramp – veroorzaakt door een dambreuk in een stuwmeer – die veel verwoestte en aan 144 mensen het leven kostte, werden de verenigingen van Sanabria en Zamora samengevoegd tot het huidige Zamorahuis.
Eind jaren zestig werd de huidige lokatie betrokken in het stadscentrum van Madrid, Calle de Las Tres Cruces; in oktober 1970 werd het huis officieel gevestigd als open huis voor het publiek.

Voorzitter waren in de laatste jaren:
Andres Fernandez: 1989 – 1995;
Carlos Prieto: 1995 – 1996;
Manuel Amador Gonzalez: 1996 – 2005;
Jose Luis Martin: 2005 – 2009;
Juan Antonio Barrio: 2009 – heden.

Activiteiten

Vanaf het begin, is de missie van het huis geweest om een centrum te zijn, waar de belangen van de Zamoranen in Madrid worden behartigd.
Op het moment zijn er talrijke activiteiten die betrekking hebben op de cultuur en economie van Zamora; ook zijn er cursussen en opleidingen.
Opvallend zijn de Coral Peña Tejada, een typisch Zamoraanse zanggroep en de theater groep “Ramos Carrion”; verder de Gaiteros (doedelzak-spelers) en de Dulzaineros (fluitspelers) met hun typisch regionale muziek- en dansvormen.
9 Januari 2009 werd de “Hermandad de Zamora” (deZamora-broederschap) opgericht, met de bedoeling om in Madrid gehuisveste ondernemers uit de provincie bij elkaar te brengen. Sinds 1956 wordt een informatiefolder als communicatiemiddel met de leden uitgegeven. Dit verscheen af en toe om de diverse activiteiten die plaats vonden in het Zamorahuis bekend te maken; de Zamoraanse journalist, Eloy de Prada, gaf halfverwegge de twintigste eeuw de grote impuls die resulteerde in een totaal vernieuwde folder.
In 2009 werd het eerste exemplaar uitgegeven van “Zamoranos in Madrid” met een volledig nieuwe lay out.

Begroting

In 2008, kende de stichting een begroting van ruim € 65.000. De gelden werden voral bijeen-gebracht door de leden en door sponsoring annex subsidiëring van de provincie en de gemeente Zamora, het bestuur van het landsdeel Castilla y Leon; verder van de conglomeratie en de gemeente Madrid, en tenslotte van de Fundacion (stichting) Conchita Regojo uit Fermoselle.

Het Bestuur van de Stichting Zamorahuis:

 • Voorzitter (Presidente, Chairman) : Juan Antonio Barrio Ferrero
 • Vice-Voorzitter (Vicepresidente): Rufino González
 • Secretaris: Ana Belén Rodríguez Saavedra
 • 2e Secretaris: Carlos González Maestre
 • Penningmeester: Jerónimo del Estal
 • Boekhouder: María Luz Uña Riesco
 • Bibliothecaris: Maite Alonso
 • 1e Woordvoerder: Manuel Mostaza Barrios
 • 2e Woordvoerder: Sebastián Baz Casado
 • 3e Woordvoerder: Julián Calvo Domínguez
 • 4e Woordvoerder: Obdulia Ríos Peláez
 • 5e Woordvoerder: David Redoli Morchón
 • 6e Woordvoerder: Susana Baz Blanco
 • 7e Woordvoerder: Balbina Peláez Silva
 • Woordvoerder Juridische zaken: José Antonio Peñas Alejo
Compártenos!